Udskiftning af el-tavle

Kan du beholde din gamle el-tavle eller skal du bestille en udskiftning af el-tavle?

Ved renovering af elektriske systemer opstår der altid et spørgsmål om, hvorvidt el-tavlen også skal udskiftes, eller om det er muligt at spare disse omkostninger. Hvad med, kan du beholde det gamle el-tavle? Her giver vores elektriker Amager dig svar på almindelige spørgsmål omkring udskiftning af el-tavle. 

Om du kan beholde dit gamle el-tavle eller ej, afhænger af dets alder og dermed kapacitet og funktion. De ældre centraler er for eksempel ikke kompatible med HPFI-relæet, hvilket øger sikkerheden i hjemmet betydeligt.

I nogle tilfælde kan jordfejlsafbrydere på den anden side tilsluttes et eksisterende kraftværk. På den måde skabes den ekstra sikkerhed, uden at hele centralen skal udskiftes.

Det er således ikke generelt muligt at sige, at kraftværket kan bevares eller udskiftes. Det afhænger af dets alder og hvilke funktioner der ønskes.

Krav – Opfyld de krav, der gjaldt, da hjemmet blev bygget

I Danmark gælder bygningsregler aldrig med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at de konstruktioner og renoveringer, der finder sted, skal “opfylde de krav, der gjaldt, da anlægget blev bygget engang” (Sikkerhedsstyrelsen).

Det er af denne grund, at ældre kraftværker stadig kan forblive, selvom de ikke altid opfylder de gældende krav vedrørende elektrisk installation og sikkerhed.

Installer altid af en autoriseret elektriker, på amager

En autoriseret elektriker kan inspicere dit nuværende kraftværk og på baggrund af det afgøre, om det bevares, eller om det skal udskiftes med et nyere alternativ. Det vigtigste er, at der kan installeres HPFI-relæet.

Installer aldrig på egen hånd

 

 

udskiftning af el-tavle hos vores Elektriker Amager

 

En installation af en HPFI- relæ på en el-tavle er klassificeret som elektrisk installationsarbejde. Det betyder, at det kun må udføres af et registreret elinstallationsfirma. Det samme gælder installation eller ændring af el-tavlen eller udskiftning af el-tavle.

Nyt el-tavle – men ikke nye kabler ved udskiftning af el-tavle hos vores Elektriker Amager

Der er ikke noget krav om, at kabler eller andet skal udskiftes, når der installeres et ny el-tavle. Der er dog en fordel ved at undersøge disse, så de har god kvalitet. Hvis der er behov for udskiftning, kan dette gøres i forbindelse med udskiftning af kraftværket.

Fordele ved udskiftning af el-tavle

De ældre kraftværker har betydeligt mindre sikkerhed og fleksibilitet i forhold til de nye. Ikke at skifte betjeningspanel betyder altså, at der tages større risiko for overspændinger og skader i tilfælde af for eksempel lynnedslag. Der er således en række fordele ved udskiftning af el-tavle.

Med standard indkapsling skabes en række muligheder, der ikke kan implementeres med de ældre kraftværker. Det er f.eks. Muligt at oprette centrale systemer til lysvariationer, HPFI-relæ og klimastyring. Systemet er simpelthen bredere ud fra et funktionelt perspektiv.

Mindre el-tavle efter projekt; udskiftning af el-tavle

De nye el-tavler er betydeligt mindre end de ældre. I nogle tilfælde er det en afgørende faktor, men mange har centralerne i kælderopbevaring, hvor dens størrelse ikke er afgørende for udskiftning.

Sikrere med miniatureafbryder
Miniaturafbrydere er betydeligt sikrere end det klassiske stik. Årsagen er, at dens switch kan falde ved en længere strøm. Det betyder kort sagt, at kablerne, der er sikret med miniatureafbrydere, er mere effektivt beskyttet end dem, der er beskyttet af stikket.

Lettere at håndtere din el-tavle

Når en afbryder er udløst, falder kontakten ned. Ved at slukke for elektrisk udstyr i hjemmet og derefter stikke sikringen op, kan strømmen tænde igen. Hvis et stik går i stykker, skal stikket dog udskiftes, hvilket er et meget større job.

Velkommen
Vi udfører alle former for arbejde inden for elektricitet. Fra os får du altid:

  • Prisbillige tjenester
  • Professionelt design
  • Bedst mulige service
  • Certificeret personale
  • Venlig modtagelse
 

Amagers Elektriker tilbyder langt de fleste tjenester inden for elektricitet, og intet job er for lille eller for stort! Vi glæder os til at hjælpe dig med udskiftning af el-tavle,

Vi er en engageret lokal elektriker Amager som tager sig af alt fra små opgaver som f.eks. opsætning af lampe eller reparation af en enkelt stikkontakt, vi tager os også af forsikringsager og større reparationer, f.eks. hvis du har gravet en kabel over. Skriv til os for faste priser elektriker Amager. 

Cookies & Vigtig Info

Autorisations krævande opgaver indenfor el-området går midlertidigt gennem tredje part, da vi ikke er autoriserede for tiden. læs her for mere info, samt information omkring cookies, persondatapolitik og handelsbetingelser.